SERVEIS

Realitzem la gestió integral del procés formatiu de plans de formació sol•licitats per diferents organismes i de diferents tipus de formació: privada, subvencionada o bonificada. Des de l’inici fins a la finalització, gestionem cadascuna de les parts dels procediments de formació. Des de la recerca de l’alumne, l’adaptabilitat dels continguts, els calendaris, el seguiment de la formació, l’avaluació de l’aprenentatge fins a la certificació dels grups formatius.

FORMACIÓ PRIVADA

FORMAR-TE t’ofereix la possibilitat de preparar-te per l’accés a la Administració Pública. La formació pot ser tancada o s’imparteix de forma rotativa fins la sortida de la convocatòria pública, on s’obrirà el termini per a presentar les instàncies i on s’indiquen els dies del que es disposa per a participar en el procés de selecció.

Els exàmens es realitzaran el dia, hora i lloc on ho determini l’òrgan convocant.

FORMACIÓ SUBVENCIONADA

FORMAR-TE t’ofereix la possibilitat de formar-te a través de plans formatius dirigits prioritàriament a treballadors i treballadores en actiu de sectors concrets, encara que poden participar un percentatge de col•lectius desocupats, depenent de la convocatòria anual. Aquesta formació no te cap cost per part de l’alumne i en el cas de participants desocupats permet l’accés a beques i ajuts per a la manutenció i els desplaçaments durant la realització del curs.

FORMACIÓ BONIFICADA

Totes les empreses que els seus treballadors cotitzen a la Seguretat Social, disposen d'un crèdit anual per finançar la formació dels seus treballadors.

Cada empresa pot establir el seu pla de formatiu intern sense quasi cost addicional i decidir quina formació necessita i com i quan la realitza.

 

FORMAR-TE t’ofereix:

punt Catàleg de cursos i/o personalització del pla de formació de la teva empresa

punt Assessorament sobre la preparació de la formació i la documentació necessària per a la justificació de la bonificació

punt Gestió de la formació: inscripcions d'alumnes, seguiment de l'aprenentatge, avaluació i certificació final

punt Gestió de tots els tràmits necessaris davant la FTFE (“Fundación Tripartida para la Formación y el Empleo”)

punt Estudi de la rendibilitat i optimització en la gestió del seu crèdit formatiu