POLÍTICA DE QUALITAT

Des de la seva constitució, l’objectiu principal de FORMAR-TE Espai de Futur SL, és la prestació de serveis de formació i estudis de necessitats formatives amb els màxims nivells de qualitat, incorporant com a valors diferenciadors, la capacitat de resposta i la capacitat de competència, de manera que s'identifiquin i satisfacin les necessitats dels nostres clients, a la vegada que es compleixen els requisits legals i complementaris que es puguin aplicar a la nostre empresa.

Per tant, FORMAR-TE Espai de Futur SL, com a compromís amb la qualitat, estableix la següent política de qualitat:

punt Definir, implantar, desenvolupar, mantenir i millorar el sistema de gestió dels nostres processos formatius.

punt Oferir un servei de formació que satisfaci les necessitats, expectatives i exigències dels nostres clients.

punt Millorar contínuament els serveis i l'atenció als requeriments dels nostres clients, donant sempre una resposta ràpida, constructiva i favorable.

punt Comptar amb personal amb la formació i la motivació suficients, per aconseguir la millora dels processos i la seva orientació a la satisfacció dels clients i del propi personal.

 

El nostre es un projecte formatiu basat en aquest objectius, ampliant el camp d’actuació i mantenint els índexs de qualitat òptims i de coherència, que ens permeti seguir en una línia de treball sòlida i competitiva tant present com a futura.