FORMACIÓ PRIVADA

Els plans de formació a l'empresa han de ser adequats per donar resposta tant a les necessitats del professional més qualificat com a les de l'operari, de manera individual o col·lectiva i han d'estar orientats per les directrius estratègiques planificades per la direcció i adaptades pels recursos humans de la empresa amb l’objectiu de millorar la qualificació dels treballadors i treballadores, així com la productivitat de l’organització.

En els plans de formació es treballa la identificació de competències laborals que s'han de desenvolupar, la formulació d'objectius i definició de prerequisits pel lloc de treball, la identificació de continguts de les accions formatives i definició de l'estructura del programa, la identificació de les estratègies en formació i la descripció de les avaluacions de l’aprenentatge.

A FORMAR-TE disposem de diferents propostes de formació i les adaptem a les necessitats puntuals de cada acció i col·lectiu a qui va adreçat. Donem resposta a l'elaboració d'aquest plans de formació coordinant-lo amb els departaments i personal de l'empresa, per tal de poder portar-los a terme satisfactòriament.

Modalitats de Formació
Les modalitats poden ser presencial, online, a distància, mixta o teleformació.