Oposicions a la Administració Pública

CURSOS
Fer clic al nom del curs per a més informació
ADMINISTRACIÓ D.Inici D.Fi MODALITAT LOCALITAT PREINSCRIPCIÓ  
Curs preparatori del próces de Oferta Pública de Subalterns E Ajuntament de l’Hospitalet (TEMARI GENERAL) Ajuntament Hospitalet de Llobregat
29/01/2019 05/01/2019 PRESENCIAL Hospitalet de Llobregat OBERTA preinscripcio
Llista d'Espera Curs Preparatori Treballadors i Educadors Socials A2 Ajuntament de Barcelona (TEMARI ESPECÍFIC) Ajuntament de Barcelona
Gener 2019 Juliol 2019 Llista d'Espera Barcelona OBERTA preinscripcio
Llista d'Espera Curs Preparatori Tècnic Mig en Gestió A2 Ajuntament de Barcelona (TEMARI ESPECÍFIC) Ajuntament de Barcelona
Gener 2019 Juliol 2019 Llista d'Espera Barcelona OBERTA preinscripcio
Llista d'Espera Oposicions Ajuntament Hospitalet de Llobregat Ajuntament Hospitalet de Llobregat
Gener 2019 - Llista d'Espera Hospitalet de Llobregat OBERTA preinscripcio
Llista d'Espera Oposicions Ajuntaments Valles Occidenta i Catalunya Central Ajuntaments Valles Occidental i Catalunya Central
Gener 2019 - Llista d'Espera Ajuntaments Valles Occidental i Catalunya Central OBERTA preinscripcio
Curs Prepartori al cossos d'Auxiliar Administratiu (C2) i Administratiu (C1) Ajuntaments Baix Llobregat (TEMARI GENERAL) Ajuntament de Baix Llobregat
02/02/2019 31/03/2019 ONLINE ONLINE OBERTA preinscripcio
Curs Preparatori als cossos A2 i A1 Ajuntaments Baix Llobregat. (Procediment Administratiu, Règim Jurídic de les A.P, Normativa municipal i contractació administrativa) Ajuntament de Baix Llobregat
18/03/2019 21/06/2019 ONLINE ONLINE OBERTA preinscripcio
Curs Prepartori als cossos A2 i A1 Ajuntaments Baix Llobregat (TEMARI GENERAL) Ajuntament de Baix Llobregat
01/04/2019 30/06/2019 ONLINE ONLINE OBERTA preinscripcio
Curs Preparatori Del Procés d'Oferta Pública Tècnic Mitjà Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 27/11/2018 29/01/2019 PRESENCIAL BARCELONA OBERTA preinscripcio
Curs Preparatori Ofimàtic del procés de Promoció Interna C2 a C1 de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 19/11/2018 30/11/2018 PRESENCIAL BARCELONA OBERTA preinscripcio
Curs Preparatori del procés d'oferta pública auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Gener 2019 Març 2019
PRESENCIAL BARCELONA

OBERTA

(Llista d'espera)

preinscripcio
Curs Prepartori a la Promoció Interna d'Auxiliar Administratiu (C2) a Administratiu (C1) Ajuntaments Baix Llobregat Ajuntament de Baix Llobregat
15/01/2019 15/03/2019 ONLINE ONLINE OBERTA preinscripcio 
Curs Prepartori al Procés d'Oferta Pública Tècnic Mitjà Treballador/a i Educador/a Social Ajuntament de Castelldefels Ajuntament de Castelldefels 28/11/2018 28/03/2019 ONLINE ONLINE OBERTA preinscripcio 
Llista d'espera PLA DE FORMACIÓ de la Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona Veure Oposició --- PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA OBERTA preinscripcio 
Llista d'espera al curs de preparació del procés d'oferta pública tècnic superior Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona - - PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA OBERTA preinscripcio
Llista d'espera al curs de preparació del procés d'oferta pública tècnic mitjà Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona - - PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA OBERTA preinscripcio
Curs preparatori del procés d'oferta pública tècnic superior Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 03/10/2018 19/12/2018 PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA GRUPS PLENS

 

Llista d'espera PLA DE FORMACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA Ajuntament de Barcelona Veure Oposició --- PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA OBERTA preinscripció
Llista d'espera preparació curs actic mitjà Generalitat de Catalunya - - ONLINE ONLINE OBERTA preinscripcio
Curs per a la preparació d'oposicions de tramitació processal i auxili de l'administració de justícia Ministerio de Justicia OCTUBRE 2018 Hasta realización de las pruebas selectivas en 2019 MIXTA TARRAGONA OBERTA preinscripció 
Curso preparación oposiciones justicia tramitación procesal y auxilio judicial Ministerio de Justicia --- PREPARANDO FASE 2 ONLINE ONLINE PROPERAMENT  
Curs preparatori del procés d'oferta pública tècnic superior Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 15/10/2018 14/01/2019 PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA GRUPS PLENS  
Curs preparatori del procés d'oferta pública subalternos E Ajuntament de Barcelona Grup 2 Dijous Ajuntament de Barcelona 11/10/2018 22/11/2018 PRESENCIAL / ONLINE BARCELONA GRUPS PLENS
 
Curs preparatori del procés d'oferta pública tècnic mitjà Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 02/10/2018 20/11/2018 PRESENCIAL BARCELONA GRUPS PLENS
 
Curs teòrico-pràctic preparatori del procés selectiu del cos superior d'administració general (part general + part específica àmbi general) Generalitat de Catalunya Veure grups Veure grups PRESENCIAL BARCELONA TANCAT  
Curs intensiu de preparació del procés de promoció interna E a C2 d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Barcelona: FASE II Temari ofimàtica Ajuntament de Barcelona 22/10/2018 8/11/2018 PRESENCIAL BARCELONA GRUPS PLENS
 
Curs preparatori del procés de promoció interna C2 a C1 d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Barcelona: FASE II Temari Ofimàtica Ajuntament de Barcelona 28/09/2018 30/11/2018 PRESENCIAL BARCELONA TANCAT  
Curs Preparatori al Cos De Gestió de l'Ajuntament de Barcelona PROMOCIÓ INTERNA Ajuntament de Barcelona Veure Grups Veure Grups PRESENCIAL BARCELONA TANCAT  
Curs Online per a Preparar l’Acreditació Actic Mitjà Generalitat de Catalunya 12/03/2018 JULIOL ONLINE ONLINE TANCAT  

Curs presencial teòric part general cos educadors/es socials i treballadors/es socials

Generalitat de Catalunya 12/02/2018 23/07/2018 PRESENCIAL BARCELONA TANCAT  
Curs Online Preparació al Procés Selectiu per Treballadors i Educadors Socials Àmbit Execució Penal. (Part General + Àmbit d'Execució Penal) Generalitat de Catalunya 12/02/2018 14/07/2018 ONLINE ONLINE TANCAT  
Curs Presencial Preparació al Procés Selectiu Juristes Àmbit Execució Penal. (Part General + Àmbit d'Execució Penal + Part Específica) Generalitat de Catalunya 16/02/2018 13/07/2018 PRESENCIAL BARCELONA TANCAT  
Curs Online Preparació al Procés Selectiu Juristes Àmbit Execució Penal. (Part General + Àmbit d'Execució Penal + Part Específica) Generalitat de Catalunya 16/02/2018 13/07/2018 ONLINE ONLINE TANCAT